Home Contact Doelstelling OCNr 3 Agenda Fotoalbum Links ABL Fiets Object van de maand Object van de maand
januari  2021
Schotwonden eerste hulp. Tijdens militaire operaties is het niet uit te sluiten dat schotwondes moeten verzorgd worden. Dit door middel van een tourniquet of bloedafbinder en een drukverband aan te leggen. Deze techniek werd in de Eerste Wereldoorlog al toegepast, de tourniquet moest massieve bloedingen stoppen door de slagader af te knellen en bestond simpelweg uit een aanspanbare webbing riem met drukplaats die stevig kon aangetrokken worden. Het drukverband kon verstevigd worden door een hard voorwerp op het verband aan te brengen en er een tweede verband op aan te leggen. Tourniquets konden ook geïmproviseerd worden met een draaiknevel met een driehoeksverband, een broeksriem, een wapenriem