Home Contact Doelstelling OCNr 3 Agenda Fotoalbum Links ABL Fiets Object van de maand
Milac is de naam van een katholieke beweging in het Belgisch leger en staat voor Militianen Actie. Milac ontwikkelde een "kazernewerking" om de solidariteit te bevorderen. Er werd samen gewerkt met de aalmoezeniersdienst. Vanaf 1948 werd jaarlijks de "week van de soldaat" ingericht en had een eigen tijdschrift. Praktisch in ieder Belgisch dorp was er een Milac-afdeling. Deze afdelingen hielden ook contact met hun eigen miliciens. Met de afschaffing van de verplichte legerdienst in 1994 kwam ook een einde aan Milac. 
MILAC
Object van de maand
Juni 2018