Home Contact Doelstelling OCNr 3 Agenda Fotoalbum Links ABL Fiets Object van de maand
Blijfinjekot object van de week. 2020
De Wellfare radio. Om verstrooing te bieden tijdens bivaks en geïmproviseerde kantines bestonden Wellfare radio’s. Deze burgertype Unic radio zit in een houten transportkist ingebouwd. Het waren toen enkel de officiële staatszenders die in uitzending kwamen. Het radiobereik bestaat uit GO (Grand Ondes) Grote Golf, lage frequentie 30-300kHz (kilo Hertz), PO (Petites Ondes) Midden Golf, midden frequentie 300-3000kHz (kilo Hertz) en OC (Ondes Courtes) Korte Golf, hoge frequentie 3- 30mHz (mega Hertz). Op deze manier kon men zowat de hele wereld erop ontvangen, zowel radio Reykjavik, Helsinki, Tunis, Vulnius, Praag, Moskou (als dat wel mocht). Om het correct te houden luisterde men wel naar radio Brussel. Alles hing af van de atmosferische omstandigheden, tegenwoordig heeft men daar satelieten voor, het systeem word bij ons tegenwoordig niet meer gebruikt. FM radioposten zoals we die momenteel nog hebben, kenden ze toen nog niet.